08-6118500

Vanliga frågor tvångsvård

 • Socialtjänsten kan anse att ens barn behöver skyddas eller annars är i behov av vård. Sådan vård skall i första hand ske på frivillig väg, med samtycke. I praktiken är det dock inte säkert att det känns särskilt frivilligt. På fråga vad som händer om man inte går med på frivillig vård kan socialtjänsten säga att de då omhändertar barnen ändå, med tvång, enligt lagen om vård av unga – LVU. Många brukar då gå med på frivillig vård (under hot om att det annars blir tvångsvård). Vid tvångsvård har man rätt att få en advokat bekostad av staten och förvaltningsrätten skall pröva om förutsättningarna för LVU föreligger.

  Vad som är bäst är förstås olika från fall till fall. Om du/ni befinner er i en situation där socialtjänsten vill vidta åtgärder i er familj så rekommenderar vi att du/ni konsulterar en advokat för att ta reda på era rättigheter så att ni inte hamnar helt i händerna på socialtjänsten. Idag är de ganska duktiga inom socialtjänsten men att bli hotad med ett omhändertagande av ens barn är nog det värsta man kan tänka sig. Det är då klokt att ta reda på vilka rättigheter man har och vilka alternativen är.

 • Socialtjänsten har en skyldighet se till att barnet har umgänge med sina biologiska föräldrar på samma sätt som barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar efter en separation. Socialtjänsten skall upprätta ett umgängesschema. Om socialtjänsten säger nej till umgänge eller bara medger ett mindre umgänge kan du begära att få ett beslut om umgängesbegränsning som du sedan kan överklaga till förvaltningsrätten. Frågan om i vilken omfattning umgänge skall ske avgörs utifrån barnets bästa.

  I frågan om umgänge med ett placerat barn har man inte rätt till ett juridiskt ombud som bekostas av staten. Men det är viktigt att kämpa för ett umgänge då det är en av förutsättningarna för en återförening.

 • Vid tvångsvård har man rätt till ett offentligt biträde som bekostas av staten.

  Vi åtar oss uppdrag som ombud vid umgängesbegränsningar och tillämpar då den av staten fastslagna rättshjälpstaxan som, inklusive moms för år 2017, är: 1.678 kr/timme i arvode, 1.538 kr/timme i tidsspillan och 38,50 kr/mil för bilresa.

  Vi åtar oss främst ärenden i Stockholmsområdet. Om du kommer från annan ort är det inte säkert att domstolen täcker kostnaderna för tidsspillan och resor.

Bli uppringd

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Offert

Fyll i och skicka så återkommer vi så snart vi kan!

[contact-form-7 404 "Not Found"]