08-6118500

Vanliga frågor brottmål

 • Den som har omhändertagits för förhör får hållas kvar i högst 6 timmar. Om det därefter är av synnerlig vikt att den som är misstänkt för ett brott är tillgänglig för fortsatt förhör kan han hållas kvar i ytterligare 6 timmar (om man är under 15 år gäller 3 + 3 timmar).

  Senast kl 12 tredje dagen efter anhållande skall en åklagare besluta om häktning skall begäras. Häktningsförhandling får inte hållas senare än 4 dygn efter gripande eller anhållande. Åklagaren är den som fattar beslut om åtal (dvs att det blir rättegång), inte polisen. Polisen utreder och sammanställer bara uppgifterna.

 • Ja, om du är misstänkt eller kommer att delges misstanke för brottet rekommenderar vi att du inte ställer upp på ett polisförhör utan att du har en försvarare med dig vid förhöret. Om du går på ett polisförhör och delges misstanke om brott under förhöret rekommenderar vi att du säger att du inte vill fortsätta förhöret utan att en försvarare är närvarande.

  Även då du är brottsoffer rekommenderar vi att du har ett målsägandebiträde med dig vid ett förhör hos polisen. Det finns många viktiga saker att tänka på inför ett polisförhör som kan ha helt avgörande betydelse för utgången i ärendet.

  En advokat eller biträdande jurist går igenom med dig innan förhöret hur det går till rent praktiskt, vilka frågor du kan tänkas få, osv. Du skall känna att du har ett stöd och att du kan ställa dina egna frågor till advokaten/juristen så du känner dig så trygg som möjligt inför förhöret.

 • Ja, meddela polisen eller åklagaren vilken advokat du önskar. Det är sedan tingsrätten som bestämmer om du har rätt till en advokat och om du kan få den du önskar. Om du inte önskar någon särskild så tillsätter tingsrätten en som de väljer på en lista. Om du är brottsoffer får du ett s.k. målsägandebiträde som är antingen advokat eller jurist. Är du misstänkt för brott får du en offentlig försvarare som är advokat.

 • Ja, i vissa fall har du rätt att byta. Du måste själv skriva till domstolen och begära byte. I begäran skall du ange varför du är missnöjd och vem du vill byta till. Det är viktigt att du känner att din försvarare är engagerad och tar dina rättigheter tillvara.

  I brottmål har du alltid rätt att, på egen bekostnad, anlita en privat försvarare.

  I vissa fall kan man vilja ha en privat försvarare även om man har rätt till en offentlig försvarare. Det kan t.ex. vara om man inte vill att det skall gå att kontrollera med tingsrätten att man fått en försvarare förordnad. Ett sådant beslut om förordnande av offentlig försvarare är vanligtvis offentligt och därmed tillgängligt för den som frågar tingsrätten om detta. Det kan också finnas möjligheter att begära att ens personuppgifter sekretessbeläggs. Så sker vanligtvis i sexualbrottmål.

 • Skadeståndet skall i första hand betalas av förövaren. När domen vunnit laga kraft (3 veckor från att dom meddelats och den inte överklagats) kan du börja driva in dina pengar. Vanligen kommer det en blankett i brevlådan från kronofogden som du kan fylla i för att få deras hjälp att driva in pengarna. Du kan annars hitta info och blankett på kronofogdens hemsida. Om kronofogden återkommer med info om att den dömde inte har några pengar så kan du vända dig till brottsoffermyndigheten inom 2 år. Ibland har man dessutom en hemförsäkring som betalar ut viss ersättning till brottsoffer. Hör med ditt försäkringsbolag.

 • Det är en vanlig fråga man får som försvarare. Svaret är att man inte försvarar brottet, alltså själva gärningarna. Man försvarar personen och dennes rättigheter. En person som är misstänkt för brott, ibland för att ha begått fruktansvärda handlingar, har rätt till en rättvis rättegång. En misstänkt brottsling kan sitta häktad och helt isolerad från omvärlden utan kontakt med någon annan än sin advokat. Advokaten har till uppgift att stå där och följa sin klient genom rättsprocessen och tillvarata dennes rättigheter alldeles oavsett omgivningens hat. Vissa anser att en person som begått fruktansvärda handlingar inte har rätt till någon form av försvar överhuvudtaget och den tanken kan vara fullt förståelig men så primitivt är inte vårt samhälle idag.

  Man ska också veta att vissa människor begår brott då de upplever en stark press eller genomlider en livskris. De kan vara fullt fungerande människor utifrån sett men något som hänt i deras liv har fått dem fullständigt ur balans. Det är naturligtvis ingen ursäkt men det kan vara en förklaring.

 • Ja, du kan alltid anlita en privat försvarare på egen bekostnad. Blir du dessutom frikänd så står staten dina kostnader för försvarare. Vissa fordonsförsäkringar har en rättsskyddsförsäkring där försäkringsbolaget bekostar en försvarare. Titta i dina försäkringsvillkor vad som gäller.

 • Ja, då har tingsrätten utsett en särskild företrädare för ditt barn som varit och hämtat barnet i skolan och, tillsammans med skolpersonal som barnet känner, tagit barnet till förhör och/eller läkarundersökning. Det har då fattats ett beslut av tingsrätt som ger dem rätten att göra så. Beslutet kommer du att få per post i efterhand.

  Det upplevs av många som otroligt kränkande och skrämmande att myndigheterna har en sådan makt att de kan göra så. Syftet är dock att skydda ett barn och utreda om ett barn utsatts för brott av en vårdnadshavare eller någon som vårdnadshavaren har ett förhållande till och som kan påverka vårdnadshavarens intresse av att ta tillvara barnets rätt.

 • I brottmål tillämpar vi den av staten fastslagna rättshjälpstaxan som, inklusive moms för år 2017, är: 1.678 kr/timme i arvode, 1.538 kr/timme i tidsspillan och 38,50 kr/mil för bilresa.

  Vi åtar oss främst ärenden i Stockholmsområdet. Om du kommer från annan ort är det inte säkert att domstolen täcker kostnaderna för tidsspillan och resor.

Bli uppringd

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Offert

Fyll i och skicka så återkommer vi så snart vi kan!

[contact-form-7 404 "Not Found"]