Patrik Zettergren

Biträdande jurist

Patrik Zettergren

patrik@advokatzz.se

076-0896303


Patrik Zettergren åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ombud i vårdnads-, boende- och umgängestvister och offentligt biträde i ärenden gällande tvångsvård – LVU, LRV, LVM och LPT, samt i trafik och körkortsärenden. Han är även behjälplig i ärenden som rör underhållsbidrag och kvarsittanderätt i bostad. Därtill är Patrik verksam på den allmänna affärsjuridikens område och arbetar med tvistemål.


Erfarenhet:

Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2018-
Försäkringskassan
Kriminalvården


Utbildning:

Juristexamen vid Stockholms universitet, 2003


Språk:

Svenska och engelska.