08-6118500

Om oss

 • Rättsområden:

  Allmän affärsjuridik, brottmål, ekobrott, skatteprocess, skatterevisioner, tvistemål och skiljeförfaranden

  Av svensk rättshistorias sju mest svårvunna skattemål – Mål om osanna fakturor – har Fredrik på meritlistan två segrar.

  Fredrik har lång erfarenhet av stora och komplexa mål. Utöver juridik har han studerat ekonomi och kriminologi, samt undervisat i retorik och förhörsteknik.

  Utifrån sin bakgrund som officer i Svenska Försvarsmakten lägger Fredrik emfas på ledarskap, vilket avspeglas i bemötande och strategi. Fredrik har vid tre tillfällen inom fältet affärsjuridik nominerats till ‘‘Advokaternas Advokat’’.

  Erfarenhet:

  Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2016-
  Advokatfirman Fylgia, delägare, styrelseordförande, 2007-2016
  Advokatfirman Abersten, 2006-2007
  Flood Advokatbyrå, 2003-2005
  Advokatfirman Lindberg & Saxon, 1999-2003
  Reservofficerstjänstgöring vid olika arméförband

  Utbildning:

  Advokat, 2007
  Juristexamen Stockholms universitet, 1999
  Artilleriets Officershögskola, officersexamen
  Utöver juristexamen har Fredrik studerat ekonomi och kriminologi, samt undervisat i retorik och förhörsteknik.

  Språk:

  Svenska och engelska


 • Rättsområden:

  Brottmål, offentlig försvarare, ekobrottmål, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, vårdnad- boende. och umgänge med barn, familjerätt, offentligt biträde i ärenden gällande tvångsvård – LVU, LVM, LPT, trafik- och fordonsrätt.

  Denise har stor teknisk kompetens, vilket är till nytta under brottmål i utvärdering av tekniska förundersökningar – i synnerhet då modern informationsteknologi i rättsfall tillmäts allt större betydelse. Denise har gått flera utbildningar i rättsmedicin och har även deltagit i flera obduktioner, vilket hon har haft stor nytta av i utredningar och rättegångar gällande våldsbrott.
  Vid familjenära konflikter är Denise utgångspunkt att vara lösningsinriktad. Hon har lång erfarenhet av komplicerad familjerätt – såsom vårdnadstvister – och föreläser på Stockholms universitet i terapeutisk juridik.

  Lyssna på Denises syn på vårdnadsärenden: Lex Nina

  Erfarenhet:

  Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, Advokat, 2013 –
  Advokatfirman Kerstin Koorti, Biträdande jurist, Advokat, 2009-2013
  Egen juristbyrå, jurist, 2006-2009
  Advokatfirman Kerstin Koorti AB, sekreterare, 2001-2006
  Denise har en bakgrund inom fordonsbranschen. Hon har mångårig erfarenhet som egenföretagare.

  Utbildning:

  Advokat, 2011
  Juristexamen vid Stockholms universitet, 2007
  Utöver juristexamen har Denise studerat studerat kriminologi, rättsmedicin, utvecklingspsykologi och rättspsykologi.

  Språk:
  Svenska och engelska


 • Rättsområden:

  Brottmål, offentlig försvarare, ekobrottmål, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, sexualbrottmål, vårdnad- boende. och umgänge med barn

  Kerstin Koorti har sedan 1980 varit ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Hon har stor erfarenhet av brottmål. Hon har gått flertal kurser i rättsmedicin och kriminalteknik, vilket varit hennes stora intresseområden. Vid flertal försvaruppdrag gällande mord, våldtäkter, rån, m.m. har hon gjort egna utredningar, varvid hon anlitat expertis från andra länder.
  Detta med anledning av att NFC och Rättsmedicinalverket har interna regler, vilka medför att NFC och Rättsmedicinalverket i stort sett är bundna till att enbart utreda och bistå polis- och åklagarmyndigheten i brottsutredningar. Som försvarsadvokat har man således mindre resurser är utredande polis och åklagare, om man vill bidra till en objektiv bedömning I brottmål. Därav är annan svensk utredningsresurs och ibland även utländsk expertis bra att tillgå.

  Kerstin Koorti har under åren varit expertkommentator i flera uppmärksammade brottmål i både Sverige och utomlands. Exempelvis Arbogamålet och Utöya i Norge.

  Erfarenhet:

  Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2015-
  Advokatfirman Kerstin Koorti,1980-2015
  Egen juristbyrå, 1975-1980
  Kerstin har agerat som offentlig försvarare i en rad uppmärksammade brottmål.
  Kerstin åtar sig uppdrag i allmän domstol i såväl Sverige som Finland.

  Utbildning:

  Advokat, 1980
  Juristexamen Stockholms universitet, 1975

  Språk:

  Svenska, finska, engelska och franska.


 • Rättsområden:

  Anna Gecer arbetar på advokatfirman, med tvistemål, allmän affärsjuridik samt brottmål, sedan byrån grundades. Med skarp analytisk förmåga, god människokännedom och stor noggrannhet är Anna en skicklig förhandlare och ett stort stöd genom processen.

  Anna har stort intresse för finansmarknaden och flera års erfarenhet som företagare inom handeln samt i ledarposition, vilket gör henne till en utmärkt processförare i kommersiella tvistemål. Anna företräder regelbundet små och medelstora företag i affärsjuridiska tvistemål.

  Inom familjerätten har Anna ett lösningsorienterat arbetssätt som tar avstamp i den terapeutiska juridiken. Genom detta har Anna rönt stora framgångar i konfliktfyllda mål om vårdnad, boende och umgänge samt i ekonomiska tvister gällande underhåll till barn och bodelningar. I mål om tvångsvård av barn (LVU) har Anna förmått socialtjänsten att återkalla sin ansökan om LVU samt vunnit framgång i processer om tvångsvård av barn enligt LVU och hemtagning av tvångsplacerade barn.

  Anna är utbildad inom medling och erhåller uppdrag som medlare från domstolarna.

  Anna tar uppdrag som privat försvarare och har särskilda kunskaper gällande trafikbrott, körkortsärenden, taxilegitimation och taxitrafiktillstånd. I övrigt åtar sig Anna uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, och offentligt biträde i ärenden gällande rättspsykiatrisk vård och psykiatrisk tvångsvård samt i mål om tidsbestämning av livstidsstraff.

  Erfarenhet:

  Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2015-

  Anna har en bakgrund som butikschef och innehavare av en butikskedja. Hon har flera års erfarenhet som egenföretagare inom handeln.

  Utbildning:

  Juristexamen vid Stockholms universitet, 2016
  Advokatkurs 1, 2 och 3

  Språk:

  Svenska, engelska och spanska.


 • Rättsområden:

  Brottmål, tvistemål, allmän affärsjuridik, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, vårdnad- boende- och umgänge med barn, underhållsbidrag, kvarsittanderätt i bostad, familjerätt, offentligt biträde i ärenden gällande tvångsvård – LVU, LRV, LVM, LPT mm.

  Jesper tar uppdrag som privat försvarare i mål om trafikbrott och har stor erfarenhet av ärenden gällande körkort, taxilegitimation och taxitrafiktillstånd.

  Erfarenhet:

  Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2017-
  Hässelby – Vällingby stadsdelsförvaltning (ansvarsområde yttranden & överklaganden)
  Lindblad juristbyrå AB, Jurist
  Baccma AB, (Stockholm) Konsult
  Kriminalvården, (Tidaholm & Kumla), Kriminalvårdare

  Utbildning:

  Juristexamen vid Örebro universitet, 2014
  MI – motiverande samtal, Grundkurs i motiverande samtal
  MI-förhållningssätt, principer, kommunikationsfärdigheter & verktyg, 2017
  University of Cambridge, Certificate in advanced english, 2009

  Språk:

  Svenska och engelska.


 • Rättsområden:

  Brottmål, tvistemål, allmän affärsjuridik, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, vårdnad- boende- och umgänge med barn, underhållsbidrag, kvarsittanderätt i bostad, allmän familjerätt, offentligt biträde i ärenden gällande tvångsvård – LVU, LRV, LVM, LPT mm.

  Erfarenhet:

  Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2018-
  Försäkringskassan
  Kriminalvården

  Utbildning:

  Juristexamen vid Stockholms universitet, 2003

  Språk:

  Svenska och engelska.


 • Rättsområden:

  Affärsjuridik, såsom handläggning av och bistånd vid förvärv och avyttring av såväl stora som små aktie- och handelsbolag (M&A), samt andra typer av affärsverksamheter, avyttring och förvärv av såväl kommersiella- som hyresfastigheter, upprättande av hyresavtal och diverse kommersiella avtal, analys, granskning och omarbetning av kommersiella avtal, handläggning av due diligenceprocesser, m.m.

  Erfarenhet:

  Tomas har varit verksam i branschen i drygt 40 år. Han har verkat på såväl stora och mellanstora advokatbyråer i Stockholm. Han har också varit totalansvarig för affärsjuridiken i såväl större som mindre koncerner.

  Utbildning:

  Jur.kand. – Uppsala Universitet 1975.

  Språk:

  Svenska och engelska.


 • Utbildning:

  Kandidatexamen socialpsykologi
  Studerar juridik på Stockholms universitet från hösten 2017

  Språk:

  Svenska och engelska.


 • Språk:

  Svenska och engelska


Bli uppringd

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Offert

Fyll i och skicka så återkommer vi så snart vi kan!

[contact-form-7 404 "Not Found"]