08-6118500

Om oss

 • Rättsområden:

  Allmän affärsjuridik, brottmål, ekonomiska brottmål, skatteprocess, skatterevisioner, tvistemål, tvistelösning och skiljeförfarande

  Fredrik har lång och gedigen erfarenhet av stora och komplexa mål både vad avser kommersiella tvister, skatterättsliga tvister och som försvarare i ekobrottmål. Utöver juridik har han studerat ekonomi och kriminologi vid Stockholms universitet. Han har även undervisat i allmän retorik och förhörsteknik.

  Fredrik har handlagt över 600 kommersiella tvistemål, antingen genom avgörande efter förhandling mellan parterna och förlikning (överenskommelse), eller genom dom av allmän domstol. Likaså har han handlagt otaliga skattetvister och ekobrottmål. Fredrik processar tvister i både i allmän domstol och förvaltningsdomstol.

  Fredrik har yrkesmässigt en militär bakgrund och han har avlagt officersexamen vid Artilleriets Officershögskola. Fredrik har vid fyra tillfällen nominerats till ‘‘Advokaternas Advokat’’ inom såväl det affärsjuridiska området, som att vara försvarare i brottmål.

  Som Fredrik själv säger, ”-jag dömer ingen på förhand och det finns nästan alltid en lösning hur knepigt det än kan verka”.

  Erfarenhet:

  Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2016-
  Advokatfirman Fylgia, delägare, styrelseordförande, 2007-2016
  Advokatfirman Abersten, 2006-2007
  Flood Advokatbyrå, 2003-2005
  Advokatfirman Lindberg & Saxon, 1999-2003
  Reservofficerstjänstgöring vid olika arméförband

  Utbildning:

  Advokat, 2007
  Juristexamen Stockholms universitet, 1999
  Artilleriets Officershögskola, officersexamen
  Utöver juristexamen har Fredrik studerat ekonomi och kriminologi, samt undervisat i retorik och förhörsteknik.

  Språk:

  Svenska och engelska


 • Rättsområden:

  Brottmål, offentlig försvarare, ekobrottmål, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, vårdnad- boende. och umgänge med barn, familjerätt, offentligt biträde i ärenden gällande tvångsvård – LVU, LVM, LPT, trafik- och fordonsrätt.

  Denise har stor teknisk kompetens, vilket är till nytta under brottmål i utvärdering av tekniska förundersökningar – i synnerhet då modern informationsteknologi i rättsfall tillmäts allt större betydelse. Denise har gått flera utbildningar i rättsmedicin och har även deltagit i flera obduktioner, vilket hon har haft stor nytta av i utredningar och rättegångar gällande våldsbrott.
  Vid familjenära konflikter är Denise utgångspunkt att vara lösningsinriktad. Hon har lång erfarenhet av komplicerad familjerätt – såsom vårdnadstvister – och föreläser på Stockholms universitet i terapeutisk juridik.

  Lyssna på Denises syn på vårdnadsärenden: Lex Nina

  Erfarenhet:

  Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, Advokat, 2013 –
  Advokatfirman Kerstin Koorti, Biträdande jurist, Advokat, 2009-2013
  Egen juristbyrå, jurist, 2006-2009
  Advokatfirman Kerstin Koorti AB, sekreterare, 2001-2006
  Denise har en bakgrund inom fordonsbranschen. Hon har mångårig erfarenhet som egenföretagare.

  Utbildning:

  Advokat, 2011
  Juristexamen vid Stockholms universitet, 2007
  Utöver juristexamen har Denise studerat studerat kriminologi, rättsmedicin, utvecklingspsykologi och rättspsykologi.

  Språk:
  Svenska och engelska


 • Rättsområden:

  Brottmål, offentlig försvarare, ekobrottmål, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, sexualbrottmål, vårdnad- boende. och umgänge med barn

  Kerstin Koorti har sedan 1980 varit ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Hon har stor erfarenhet av brottmål. Hon har gått flertal kurser i rättsmedicin och kriminalteknik, vilket varit hennes stora intresseområden. Vid flertal försvaruppdrag gällande mord, våldtäkter, rån, m.m. har hon gjort egna utredningar, varvid hon anlitat expertis från andra länder.
  Detta med anledning av att NFC och Rättsmedicinalverket har interna regler, vilka medför att NFC och Rättsmedicinalverket i stort sett är bundna till att enbart utreda och bistå polis- och åklagarmyndigheten i brottsutredningar. Som försvarsadvokat har man således mindre resurser är utredande polis och åklagare, om man vill bidra till en objektiv bedömning I brottmål. Därav är annan svensk utredningsresurs och ibland även utländsk expertis bra att tillgå.

  Kerstin Koorti har under åren varit expertkommentator i flera uppmärksammade brottmål i både Sverige och utomlands. Exempelvis Arbogamålet och Utöya i Norge.

  Erfarenhet:

  Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2015-
  Advokatfirman Kerstin Koorti,1980-2015
  Egen juristbyrå, 1975-1980
  Kerstin har agerat som offentlig försvarare i en rad uppmärksammade brottmål.
  Kerstin åtar sig uppdrag i allmän domstol i såväl Sverige som Finland.

  Utbildning:

  Advokat, 1980
  Juristexamen Stockholms universitet, 1975

  Språk:

  Svenska, finska, engelska och franska.


 • Rättsområden:

  Anna Gecer åtar sig främst uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare i brottmål, ombud i familjerättsliga mål (vårdnad, boende, umgänge, underhåll, bodelning) samt även som offentligt biträde i ärenden gällande tvångsomhändertagna barn (LVU) och övrig tvångsvård (LRV, LPT, LMV). Anna är utbildad inom medling.

  Anna arbetar på advokatfirman sedan byrån grundades. Hon har rönt stora framgångar i brottmål, konfliktfyllda vårdnadsmål och ekonomiska tvister. I mål om tvångsvård av barn har Anna förmått socialtjänsten att återkalla sin ansökan om LVU samt vunnit framgång i processer om tvångsvård av barn och hemtagning av tvångsplacerade barn.

  Anna har ett starkt samhällsengagemang och har genom åren haft uppdrag i olika organisationer för våldsutsatta, barn i utsatthet och nyanlända. Hon har särskild erfarenhet av mål där såväl män som kvinnor utsätts för relationsvåld och hon är engagerad i jourverksamhet för våldsutsatta. Anna har bakgrund som företagare inom handeln och har intresse för finansmarknaden.

  Med bred erfarenhet, skarp analytisk förmåga och stor noggrannhet är Anna ett starkt stöd genom processen och en skicklig förhandlare.

  Erfarenhet:

  Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2015-

  Anna har en bakgrund som butikschef och innehavare av en butikskedja. Hon har flera års erfarenhet som egenföretagare inom handeln.

  Utbildning:

  Juristexamen vid Stockholms universitet, 2016
  Advokatkurs 1, 2 och 3

  Språk:

  Svenska, engelska och spanska.


 • Rättsområden:

  Jesper Thurén arbetar primärt med tvistemål och har god processvana som ombud i fordringsmål, entreprenadmål, konsumenttjänstmål och andra civilrättsliga mål på privaträttens område. Jesper åtar sig därtill uppdrag som ombud i vårdnadsmål och har även erfarenhet av skiljeförfarande.

  Jesper har stor erfarenhet av förvaltningsprocess och förordnas som offentligt biträde i ärenden gällande tvångsvård – LVU, LRV, LVM och LPT. Jesper förordnas även som offentligt biträde av Kriminalvården vid överväganden om uppskjutande av villkorlig frigivning. Tack vare sin bakgrund som kriminalvårdare har Jesper god insikt i de säregna förhållanden som råder i anstaltsmiljö och kan tillvarata klientens intressen på bästa sätt.

  Jesper har även en solid socialrättslig bakgrund och har framgångsrikt företrätt den enskildes rätt mot det offentliga i mål om överklaganden av beslut om avslag av bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS.

  Jesper åtar sig privata uppdrag som ombud mot Transportstyrelsen vid överklaganden av beslut om återkallelse av körkort och körkortstillstånd, samt taxilegitimation och taxitrafiktillstånd.

  Jesper åtar sig även uppdrag som privat försvarare i mål om trafikbrott m.m.

  Erfarenhet:

  Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2017-
  Hässelby – Vällingby stadsdelsförvaltning (ansvarsområde yttranden & överklaganden)
  Lindblad juristbyrå AB, Jurist
  Baccma AB, (Stockholm) Konsult
  Kriminalvården, (Tidaholm & Kumla), Kriminalvårdare

  Utbildning:

  Juristexamen vid Örebro universitet, 2014
  MI – motiverande samtal, Grundkurs i motiverande samtal
  MI-förhållningssätt, principer, kommunikationsfärdigheter & verktyg, 2017
  University of Cambridge, Certificate in advanced english, 2009

  Språk:

  Svenska och engelska.


 • Rättsområden:

  Brottmål, tvistemål, allmän affärsjuridik, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, vårdnad- boende- och umgänge med barn, underhållsbidrag, kvarsittanderätt i bostad, allmän familjerätt, offentligt biträde i ärenden gällande tvångsvård – LVU, LRV, LVM, LPT mm.

  Erfarenhet:

  Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2018-
  Försäkringskassan
  Kriminalvården

  Utbildning:

  Juristexamen vid Stockholms universitet, 2003

  Språk:

  Svenska och engelska.


 • Rättsområden:

  Affärsjuridik, såsom handläggning av och bistånd vid förvärv och avyttring av såväl stora som små aktie- och handelsbolag (M&A), samt andra typer av affärsverksamheter, avyttring och förvärv av såväl kommersiella- som hyresfastigheter, upprättande av hyresavtal och diverse kommersiella avtal, analys, granskning och omarbetning av kommersiella avtal, handläggning av due diligenceprocesser, m.m.

  Erfarenhet:

  Tomas har varit verksam i branschen i drygt 40 år. Han har verkat på såväl stora och mellanstora advokatbyråer i Stockholm. Han har också varit totalansvarig för affärsjuridiken i såväl större som mindre koncerner.

  Utbildning:

  Jur.kand. – Uppsala Universitet 1975.

  Språk:

  Svenska och engelska.


 • Utbildning:

  Kandidatexamen socialpsykologi
  Studerar juridik på Stockholms universitet från hösten 2017

  Språk:

  Svenska och engelska.


 • Språk:

  Svenska och engelska


Advokatfirman har kontorsgemenskap med Advokatfirman Nodby AB och Chanelle Malmqvist Advokat AB.

Bli uppringd

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Offert

Fyll i och skicka så återkommer vi så snart vi kan!

[contact-form-7 404 "Not Found"]