08-6118500

Om oss

 • Rättsområden:

  Fredrik Zettergren arbetar med allmän affärsjuridik, brottmål, ekonomiska brottmål, skatteprocess, skatterevisioner, tvistemål, tvistelösning och skiljeförfarande.

  Fredrik har lång och gedigen erfarenhet av stora och komplexa mål både vad avser kommersiella och skatterättsliga tvister och som försvarare i ekobrottmål. Utöver juridik har han studerat ekonomi och kriminologi vid Stockholms universitet. Han har även undervisat i allmän retorik och förhörsteknik.

  Fredrik har handlagt över 600 kommersiella tvistemål, antingen genom avgörande efter förhandling mellan parterna och förlikning (överenskommelse), eller genom dom av allmän domstol. Likaså har han handlagt otaliga skattetvister och ekobrottmål. Fredrik processar tvister i både i allmän domstol och förvaltningsdomstol.

  Fredrik har yrkesmässigt en militär bakgrund och han har avlagt officersexamen vid Artilleriets Officershögskola. F Fredrik har vid fyra tillfällen nominerats till ”Advokaternas Advokat” inom såväl det affärsjuridiska som straffrättsliga området.

  Som Fredrik själv säger: ”Jag dömer ingen på förhand och det finns nästan alltid en lösning, hur knepigt det än kan verka.”

  Erfarenhet:

  Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2016-
  Advokatfirman Fylgia, delägare, styrelseordförande, 2007-2016
  Advokatfirman Abersten, 2006-2007
  Flood Advokatbyrå, 2003-2005
  Advokatfirman Lindberg & Saxon, 1999-2003
  Reservofficerstjänstgöring vid olika arméförband

  Utbildning:

  Advokat, 2007
  Juristexamen vi Stockholms universitet, 1999
  Officersexamen vid Artilleriets Officershögskola
  Utöver juristexamen har Fredrik studerat ekonomi och kriminologi, samt undervisat i retorik och förhörsteknik.

  Språk:

  Svenska och engelska.


  Ladda ned
 • Rättsområden:

  Denise Lagercrantz åtar sig uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål, även ekobrottmål. Hon har dessutom stor erfarenhet av sexualbrottmål. Denise åtar sig även uppdrag som särskild företrädare för barn, ombud i vårdnads-, boende och umgängestvister och offentligt biträde i ärenden gällande tvångsvård – LVU, LRV, LVM och LPT. Därtill har Denise stor erfarenhet av trafik- och fordonsrätt.

  Denise har en gedigen teknisk kompetens, vilket hon har nytta av i utvärdering av tekniska förundersökningar i brottmål – i synnerhet då modern informationsteknologi tillmäts allt större betydelse i rättsfall. Denise har gått flera utbildningar i rättsmedicin och har även deltagit i flera obduktioner, vilket hon har haft stor nytta av i utredningar och rättegångar gällande våldsbrott.

  Vid familjenära konflikter är Denise utgångspunkt att vara lösningsinriktad. Hon har lång erfarenhet av komplicerade vårdnadstvister och har föreläst i terapeutisk juridik på Stockholms universitet. Denise är utbildad inom medling.

  Lyssna på Denises syn på vårdnadsärenden: Lex Nina

  Erfarenhet:

  Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, Advokat, 2013
  Advokatfirman Kerstin Koorti, Biträdande jurist, Advokat, 2009-2013
  Egen juristbyrå, jurist, 2006-2009
  Advokatfirman Kerstin Koorti AB, sekreterare, 2001-2006
  Denise har en bakgrund inom fordonsbranschen. Hon har mångårig erfarenhet som egenföretagare.

  Utbildning:

  Advokat, 2011
  Juristexamen vid Stockholms universitet, 2007
  Utöver juristexamen har Denise studerat kriminologi, rättsmedicin, utvecklingspsykologi och rättspsykologi.

  Språk:

  Svenska och engelska.


  Ladda ned
 • Rättsområden:

  Kerstin Koorti åtar sig uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål, även ekobrottmål. Hon har dessutom stor erfarenhet av sexualbrottmål. Därtill åtar sig Kerstin även uppdrag som särskild företrädare för barn och ombud i vårdnads-, boende och umgängestvister.

  Kerstin har varit ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1980 och har stor erfarenhet av brottmål. Hon har gått ett flertal kurser i rättsmedicin och kriminalteknik, vilket är hennes stora intresseområde. I samband med flera försvararuppdrag gällande mord, våldtäkt, rån m.m. har Kerstin gjort egna utredningar, varvid hon anlitat expertis från andra länder.

  Detta med anledning av att NFC och Rättsmedicinalverket har interna regler, vilka medför att NFC och Rättsmedicinalverket i stort sett är bundna till att enbart utreda och bistå polis- och åklagarmyndigheten i brottsutredningar. Som försvarsadvokat har man således mindre resurser än utredande polis och åklagare om man vill bidra till en objektiv bedömning i brottmål. Därav är annan svensk utredningsresurs och ibland även utländsk expertis bra att tillgå.

  Kerstin har under åren varit expertkommentator i flera uppmärksammade brottmål i både Sverige och utomlands, exempelvis Arbogamålet och Utöya i Norge.

  Erfarenhet:

  Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2015-
  Advokatfirman Kerstin Koorti, 1980-2015
  Egen juristbyrå, 1975-1980
  Kerstin har agerat som offentlig försvarare i en rad uppmärksammade brottmål.
  Kerstin åtar sig uppdrag i allmän domstol i såväl Sverige som Finland.

  Utbildning:

  Advokat, 1980
  Juristexamen vid Stockholms universitet, 1975

  Språk:

  Svenska, finska, engelska och franska.


  Ladda ned
 • Rättsområden:

  Patrik Zettergren åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ombud i vårdnads-, boende- och umgängestvister och offentligt biträde i ärenden gällande tvångsvård – LVU, LRV, LVM och LPT. Han är även behjälplig i ärenden som rör underhållsbidrag och kvarsittanderätt i bostad. Därtill är Patrik verksam på den allmänna affärsjuridikens område och arbetar med tvistemål.

  Erfarenhet:

  Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2018-
  Försäkringskassan
  Kriminalvården

  Utbildning:

  Juristexamen vid Stockholms universitet, 2003

  Språk:

  Svenska och engelska.


  Ladda ned
 • Språk:

  Svenska och engelska


Advokatfirman har kontorsgemenskap med Chanelle Malmqvist Advokat AB, Advokatfirma Anders Thulin AB och Advokat Johan Hedberg AB

Bli uppringd

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Offert

Fyll i och skicka så återkommer vi så snart vi kan!

[contact-form-7 404 "Not Found"]