Kerstin Koorti

Advokat

Kerstin Koorti

kerstin@advokatzz.se

070-6570894


Jag åtar mig uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål, även ekobrottmål. Jag har mångårig erfarenhet av sexualbrottmål.


Jag åtar mig även uppdrag som särskild företrädare för barn i brottmål.


Jag varit offentlig försvarare i ett stort antal uppmärksammade brottmål.


Jag åtar mig försvararuppdrag i Finland, där jag är registrerad EU-advokat.


Jag har gått ett flertal kurser i rättsmedicin och kriminalteknik.
I samband med flera försvararuppdrag gällande mord, våldtäkt, rån m.m. har jag gjort egna utredningar och anlitat expertis från andra länder. Detta med anledning av att NFC och Rättsmedicinalverket har interna regler, vilka medför att NFC och Rättsmedicinalverket i stort sett är bundna till att enbart utreda och bistå polis- och åklagarmyndigheten i brottsutredningar.


Som försvarsadvokat har man således mindre resurser än utredande polis och åklagare om man vill bidra till en objektiv bedömning i brottmål. Därav är annan svensk utredningsresurs och ibland även utländsk expertis bra att tillgå.


Jag har under åren varit expertkommentator i flera uppmärksammade brottmål i både Sverige och utomlands, exempelvis Arbogamålet och Utöya i Norge.


Erfarenhet:

Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2015-2023
Advokatfirman Kerstin Koorti, 1980-2015
Egen juristbyrå, 1975-1980


Utbildning:

Advokat, 1980
Juristexamen vid Stockholms universitet, 1975


Språk:

Svenska, finska, engelska och franska.