Fredrik Zettergren

Advokat/delägare

Fredrik Zettergren

fredrik@advokatzz.se

070-8509385


Fredrik Zettergren arbetar med allmän affärsjuridik, brottmål, ekonomiska brottmål, skatteprocess, skatterevisioner, tvistemål, tvistelösning och skiljeförfarande.

Fredrik har lång och gedigen erfarenhet av stora och komplexa mål både vad avser kommersiella och skatterättsliga tvister och som försvarare i ekobrottmål. Utöver juridik har han studerat ekonomi och kriminologi vid Stockholms universitet. Han har även undervisat i allmän retorik och förhörsteknik.

Fredrik har handlagt över 600 kommersiella tvistemål, antingen genom avgörande efter förhandling mellan parterna och förlikning (överenskommelse), eller genom dom av allmän domstol. Likaså har han handlagt otaliga skattetvister och ekobrottmål. Fredrik processar tvister i både i allmän domstol och förvaltningsdomstol.

Fredrik har yrkesmässigt en militär bakgrund och han har avlagt officersexamen vid Artilleriets Officershögskola. F Fredrik har vid fyra tillfällen nominerats till ”Advokaternas Advokat” inom såväl det affärsjuridiska som straffrättsliga området.

Som Fredrik själv säger: ”Jag dömer ingen på förhand och det finns nästan alltid en lösning, hur knepigt det än kan verka.”


Erfarenhet:

Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2016-
Advokatfirman Fylgia, delägare, styrelseordförande, 2007-2016
Advokatfirman Abersten, 2006-2007
Flood Advokatbyrå, 2003-2005
Advokatfirman Lindberg & Saxon, 1999-2003
Reservofficerstjänstgöring vid olika arméförband


Utbildning:

Advokat, 2007
Juristexamen vi Stockholms universitet, 1999
Officersexamen vid Artilleriets Officershögskola
Utöver juristexamen har Fredrik studerat ekonomi och kriminologi, samt undervisat i retorik och förhörsteknik.


Språk:

Svenska och engelska.