08-6118500

Ekobrott

Ekobrott

Med ekobrott menas ekonomisk brottslighet i form av bokföringsbrott, skattebrott, försvårande av skattekontroll, oredlighet mot borgenärer och insiderbrott.

Vi stödjer dig under hela processen och ser till att tillvarata dina rättigheter om du delges misstanke om ekobrott. Det är inte ovanligt att en misstanke om ekobrott aktualiseras i samband med en pågående skatterevision som bedrivs av Skatteverket. I sådana fall kan det bli fråga om två olika typer av domstolsförfaranden med olika beviskrav för parterna i tvisten.

Vi kan biträda dig både i skatteprocessen mot Skatteverket i förvaltningsdomstol och i brottmålsprocessen mot åklagaren i allmän domstol.

Bli uppringd

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Offert

Fyll i och skicka så återkommer vi så snart vi kan!

[contact-form-7 404 "Not Found"]