Denise Lagercrantz

Advokat/delägare

Denise Lagercrantz

denise@advokatzz.se

073-9662230


Jag åtar mig uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål, även ekobrottmål. Jag har stor erfarenhet av sexualbrottmål.


Jag åtar mig även uppdrag som särskild företrädare för barn i brottmål, ombud i vårdnads-, boende och umgängestvister och offentligt biträde/ställföreträdare för barn i ärenden gällande tvångsvård – LVU, LRV, LVM och LPT.


Jag har goda tekniska kunskaper, vilket jag har nytta av i utvärdering av tekniska förundersökningar i brottmål – i synnerhet då teknisk bevisning kring vapen och informationsteknologi har en allt större betydelse i polisutredningar idag.


Jag har gått flera utbildningar i kriminalteknik och i rättsmedicin. Jag har deltagit i flera obduktioner, vilket jag har stor nytta av i utredningar och rättegångar gällande våldsbrott, eftersom det innebär att jag förstår polisens och rättsläkarnas arbetssätt och därmed kan ställa adekvata frågor i förhör och ifrågasätta bevisningen. Jag har som ung gjort flera veckors praktik hos polisens tekniska rotel, sjöpolisen och trafikpolisen.


I vårdnadstvister är min utgångspunkt att vara lösningsinriktad. Jag har 10-års erfarenhet av komplicerade vårdnadstvister och har föreläst i terapeutisk juridik på Stockholms universitet. Jag håller kurser i vårdnad för advokater. Jag är utbildad inom medling och är mycket intresserad av psykologi.


Erfarenhet:

Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2013-2023
Advokatfirman Kerstin Koorti, Biträdande jurist, Advokat, 2009-2013
Egen juristbyrå, jurist, 2006-2009
Advokatfirman Kerstin Koorti AB, sekreterare, 2001-2006
Jag har en bakgrund inom fordonsbranschen där jag arbetat som bilmekaniker, 1998-99 och besiktningstekniker på svensk bilprovning, 1999-2004.
Jag har drivit egna företag sedan år 2006.


Utbildning:

Advokat, 2011
Juristexamen vid Stockholms universitet, 2007
Utöver juristexamen har Denise studerat kriminologi, rättsmedicin, utvecklingspsykologi och rättspsykologi.


Språk:

Svenska, engelska


Mer info:
Lyssna på min syn på vårdnadsärenden i podd:Lex Nina

Titta in på mina sociala medier och se mina filmer på youtube: